Self Comercial Partner, és un centre de serveis telefònics entre una empresa i els seus clients. Som una barreja de màrketing, gestió, organització, informàtica i comunicacions.

Els centres de trucades "Call center", son la clau del nou màrketing. El nostre Self Comercial Partner, és una barreja de marketing, gestió, organització, informàtica i comunicacions; per atendre de manera rentable els desitjos dels nostres clients.

CONÈXER MÉS DE SELF